Oproep voor papers politicologenetmaal!
ma 09 mrt 2015 t/m vr 20 mrt 2015

Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni 2015 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de 14de maal gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal wordt dit jaar opnieuw georganiseerd door de afdeling Politieke Wetenschap van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

Het Etmaal begint op donderdagmiddag met een lunch en eindigt op vrijdagmiddag na de lunch. Het Etmaal kent een plenaire bijeenkomst, met onder meer de uitreiking van de bekende prijzen, maar de klemtoon ligt op het werk in de vier parallelle sessies.

Indien u een papervoorstel van maximaal één pagina wilt indienen wordt u verzocht uiterlijk 20 maart 2015 contact op te nemen met de sessievoorzitters. Hun e-mailadressen staan vermeld in het onderstaand overzicht van de workshops. Voor 7 april 2015 verneemt u of uw paper geselecteerd is voor de workshop. Het is ook mogelijk om aan het Etmaal deel te nemen zonder een paper te presenteren. In dat geval wordt u verzocht uw interesse in de workshop kenbaar te maken aan de workshop voorzitters.

U kunt zich vanaf 1 april registreren voor het politicologenetmaal via de website van het Etmaal http://politicologenetmaal.nl/. Op deze website vindt u dan ook meer informatie over hotels, rooster en conferentie. Gereduceerde tarieven zijn beschikbaar tot 15 Mei 2015. U wordt geadviseerd pas te registreren nadat de workshop voorzitters u hebben geïnformeerd over de status van uw paper voorstel.

Indien u vragen heeft over het Etmaal kunt u deze sturen naar het email adres van de lokaal organiserend comité: etmaal2015@maastrichtuniversity.nl


In agenda plaatsen