Stages & Vacatures

Stageplaats Afdeling Economie & Handel, Ambassade Canberra

Unfortunately this internship offer is only for Dutch students. 

Klik hier voor de aangeboden stageplek op de Afdeling Economie en Handel, Ambassade Canberra.
De economische afdeling van de Ambassade in Canberra heeft een breed takenpakket. De afdeling
richt zich in samenwerking met het Consulaat-Generaal in Sydney vooral op handelsbevordering tussen
Nederland en Australië, rapportage over economische ontwikkelingen en het identificeren van kansen
voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Nederlandse economische diplomatie in Australië richt zich op
de volgende kansrijke sectoren: water, land- en tuinbouw, (duurzame) energie, infrastructuur (havens
en logistiek), life sciences & health (e-health, zorginfrastructuur en biowetenschappen), smart cities en
de creatieve industrie (fashion & design). De economische afdeling in Canberra heeft een specifieke
focus op de agro & food en tuinbouw- en uitgangsmaterialen sector. Daarnaast spant de afdeling zich
in voor het wegnemen van handelsbelemmeringen en rapporteert de afdeling over voor Nederland
relevante ontwikkelingen op het gebied van Australische economische politiek. Daartoe worden
briefings en vergaderingen van de EU-delegatie en van Australische ministeries en overheidsinstanties
bijgewoond.

 


*
*
Bladeren Aanpassen Verwijderen
Bladeren Aanpassen Verwijderen
*

Organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken