Stages & Vacatures

Beleidsstagiair

Unfortunately this internship offer is only for Dutch students. 

Klik hier voor meer information over de aangeboden stageplek.

Via de Vereniging Neth-ER hebben Nederlandse publieke kennisinstellingen hun krachten gebundeld
om beter in staat te zijn goed in te spelen op de Europese beleidsontwikkelingen op de terreinen
onderwijs, onderzoek en innovatie. De Vereniging heeft daartoe een kantoor geopend in Brussel en
dit bemand met een klein team beleidsmedewerkers, inclusief ondersteunende staf. De
beleidsmedewerkers ondersteunen de leden van Neth-ER om tijdig en adequaat te reageren op
kansen en bedreigingen ten gevolge van veranderingen in de Brusselse regelgeving op het gebied van
kennis. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij de leden en hun achterban in Nederland goed informeren
over de ontwikkelingen binnen de Europese kennisdossiers. Voor dit werk zijn beleidsstagiairs
onmisbaar.

 


*
*
Bladeren Aanpassen Verwijderen
Bladeren Aanpassen Verwijderen
*

Organisatie
Neth-ER