Politiek

Politieke Activiteitencommissie

Met ongeveer vijftien politicologiestudenten komen we eens in de drie weken samen om te bedenken welke politieke activiteiten we willen organiseren. Dit gaat over kleine zaken als filmavonden tot grotere zaken als een verkiezingsdebat. Door met meerdere mensen te brainstormen over actuele onderwerpen proberen we activiteiten te organiseren rondom actuele thema’s. Met kleinere subcommissies organiseren we de activiteiten. Lijkt het je leuk om mee te denken over de activiteiten of om bij de commissie te komen? Vul dan het formulier in!

Coördinator Politieke Activiten

Coördinator Politieke Activiteiten

Als coördinator politieke activiteiten organiseer ik dit jaar alle politiek geralateerde activiteiten. Deze activiteiten zullen naast politiek ook actueel en maatschappelijk van aard zijn. De politieke activiteiten van Machiavelli maken onze vereniging een waardevolle inhoudelijke toevoeging op de studie politicologie. Politieke activiteiten kunnen van alles zijn, maar je kunt bijvoorbeeld denken aan verkiezings- en thema-avonden, een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer, een filmavond,een bezoek aan een ambassade of een Villa Politica, een avond waarop een bekende politicus te gast is. Dit zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden.

Politieke Activiteiten Commissie

Deze politieke activiteiten organiseer ik als coördinator niet alleen. Hiervoor heb ik een commissie met wie ik samenwerk. Deze commissie bestaat uit studenten uit de verschillende jaarlagen van politicologie. De commissie bestaat uit ongeveer 15 mensen die gemiddeld één keer in de drie weken met elkaar vergaderen. Met deze commissie brainstormen we onder andere over ideeën voor nieuwe activiteiten, werken we ideeën uit en evalueren we georganiseerde activiteiten. Per activiteit wordt er daarnaast een subcommissie gevormd van een kleiner groepje studenten dat specifiek die activiteit zal organiseren.

De politieke activiteiten commissie staat het hele jaar open voor nieuwe mensen. Mocht het je leuk lijken om bij deze commissie te komen, of heb je een leuk idee voor een activiteit? Stuur mij dan een mailtje.

Eva Hillmann
Coördinator Politieke Activiteiten

pac@svmachiavelli.nl