Onderwijs Commissie

Coördinator: Daan Stoop

Onderwijskwaliteit 

Studievereniging Machiavelli is vele jaren geleden onder andere opgericht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door de jaren heen is er veel veranderd maar vandaag de dag is dit nog steeds één van onze belangrijkste doelstellingen. Het monitoren van de kwaliteit van het huidige onderwijs is hoofdzakelijk de taak van de Coördinator Onderwijs. Bij hem of haar kun je terecht met al je problemen, vragen en klachten gerelateerd aan het onderwijs in de bachelor en de master(s) Politicologie. 

Commissies

Om deze kwaliteit te ‘meten’ en in de gaten te houden zijn er twee commissies van belang. Allereerst de Onderwijscommissie. Deze bestaat uit studenten Politicologie van verschillende jaarlagen. Op deze manier kan het onderwijs in de hele bachelor en master in de gaten gehouden worden. Problemen, klachten en vragen worden gebundeld en gefilterd om vervolgens met de afdeling in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Daarnaast bestaat er ook een Eerstejaars raad. Hier worden alle vakken uit het eerste jaar van de bachelor nog eens extra onder de loep genomen. Dit jaar is deze raad extra relevant vanwege de intrede van de tweetalige bachelor. 

Activiteiten

Buiten de commissies om organiseert de Coördinator Onderwijs een aantal evenementen. Dit verschilt per jaar maar een aantal evenementen hebben we de afgelopen jaren jaarlijks zien terugkeren. Grootste evenement hiervan zijn de Machiavelli Masterclasses. Samen met een aparte Masterclasses commissie wordt gewerkt aan een dagvullend programma gericht op de loopbaan na de studie Politicologie. Ook de Kroegcolleges zijn een terugkerend evenement. Hier wordt een docent uit zijn of haar comfort zone gehaald en uitgenodigd in een kroeg om een verhaal te houden. Onder het genot van een biertje kan hier dan over gediscussieerd en nagepraat worden.

Wil jij je graag inzetten voor goed onderwijs of lijkt het je interessant om inhoudelijke evenementen te organiseren? Meldt je dan aan voor de Onderwijscommissie of Eerstejaars raad via onderwijs@svmachiavelli.nl. De commissies zijn het hele jaar open voor jouw input!