Onderwijs

Kwaliteit

Machiavelli is deels opgericht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 50 jaar later willen we dit werk voortzetten. Het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs is de functie van de coördinator onderwijs. Bij de coördinator kan je terecht voor klachten over vakken en andere studiegerelateerde klachten.

Commissie

De coördinator krijgt bij zijn taak hulp van een commissie. In de commissie zitten studenten uit verschillende studiejaren om zo het onderwijs op de hele afdeling politicologie nauwgezet in de gaten te kunnen houden. Problemen die in het onderwijs ontstaan bespreken we met elkaar om tot een oplossing te komen die we aan docenten en de opleiding kunnen voorleggen.

Activiteiten

Daarnaast organiseert de onderwijscommissie ook verschillende activiteiten voor de politicologiestudent. Deze activiteiten hebben vaak een link met onderwijs of de opleiding. Zo kunnen studenten enkele keren per jaar een Kroegcollege bijwonen, waarin  een docent onder het genot van een drankje verteld over zijn onderzoek. Een andere activiteit is de Masterclasses. Op deze dag krijgen studenten workshops van experts uit verschillende beroepsrichtingen.

Propedeuse Afgevaardigdenraad

De Propedeuse Afgevaardigdenraad (PA-raad) heeft als primaire taak om het eerste jaar van onze studie zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze commissie zitten dan ook enkel eerstejaars studenten. De kwaliteit van de docenten en hoorcolleges worden besproken, maar ook de tentamens en werkgroepen komen ter sprake. De leden van de PA-raad zijn gemotiveerd om hun eerste jaar op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. 

Daarnaast organiseert een aantal leden van de PA-raad de Open Avond. Dit is de kans om je ouders en vrienden mee te nemen naar de studie. Op deze 'kijkavond' krijgen ze een perfect idee wat de student uitvoert, uiteraard onder het genot van een biertje en een borrelhapje.

Wil je je graag inzetten voor het onderwijs van onze studie en leuke onderwijsgerelateerde activiteiten organiseren? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar onderwijs@svmachiavelli.nl. De commissies zijn het hele jaar door open!

Dirk Ritter
Coördinator Onderwijs

onderwijs@svmachiavelli.nl