Disclaimer

Google+

De op deze website getoonde informatie wordt door studievereniging Machiavelli met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Machiavelli verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door de studievereniging worden aangeboden en onderhoudt met deze website het contact met haar leden en externe contacten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Machiavelli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Machiavelli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Machiavelli alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Machiavelli niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Machiavelli, welke geen eigendom zijn van Machiavelli, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Machiavelli. Hoewel Machiavelli uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Machiavelli worden onderhouden wordt afgewezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Het bovenstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.