Lid worden?

Machiavelli is de studievereniging voor studenten Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Als je lid bent van Machiavelli krijg je toegang tot alle activiteiten die wij organiseren. Dit zijn onder andere debatten, lezingen, feesten, studiereizen en onze wekelijkse borrel. Naast fikse kortingen op de studieboeken en uittreksels, biedt Machiavelli haar leden ook veel mogelijkheden om zich te ontplooien. Zo kun je als lid zitting nemen in een van de commissies en mee helpen een vereniging van circa 900 man draaiende te houden! Deze commissies kunnen een ideale opstap zijn naar een bestuursjaar, waarbij je een jaar lang het gezicht bent van de vereniging.

Nog geen lid? Je kan altijd langskomen op het kantoor in kamer C0.08 (REC). Check deze pagina voor de openingstijden. Vragen? mail naar info@svmachiavelli.nl.


Automatische incasso

Vanaf het studiejaar 2011-2012 voert Machiavelli automatische incasso in voor het innen van lidmaatschapsgelden. Dit geldt alleen voor nieuwe leden en gaat €10,- per jaar kosten. Het incassobedrag wordt in de loop van het jaar afgeschreven. Stop je in korte tijd met het studeren van Politicologie? Dan heb je 56 dagen nadat het bedrag is afgeschreven om je lidmaatschap op te zeggen en het geld terug te laten storten. Wil je je uitschrijven? Doe dit dan voor 1 augustus van dat collegejaar. Indien je dit niet op tijd doet, wordt de contributie vooralsnog afgeschreven.

Wil jij lid worden van Machiavelli? Vul dan onderstaand formulier in!

 

Persoonlijke gegevens
Studentnummer
Validatie
code

Voorwaarden

Bij inschrijving van de vereniging accepteer ik de volgende voorwaarden:

Hierbij machtigt ondergetekende Machiavelli het totale bedrag van het lidmaatschap van zijn of haar bank- of girorekening af te schrijven. Het betreft een doorlopende, jaarlijkse machtiging. Het bedrag van €10,00* zal in de loop van ieder studiejaar worden afgeschreven. Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd. De opzegging dient voor 1 augustus van dat collegejaar te geschieden. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de betreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijn. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens schriftelijk te melden aan Machiavelli.

* Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming van de student aan derden worden verstrekt.
* Wijzigingen in lidmaatschapgelden zijn voorbehouden. Deze zullen tijdig aan u bekend worden gemaakt.
* Na afschrijving van het bedrag geldt een storneringstermijn van 56 dagen.

 

If you are an international student coming from outside of Europe and you do not have a valid IBAN bank account number, please write an email to secretaris@svmachiavelli.nl containing the following things:

- Full name

- E-mail

- Date of birth

- Country of birth

- Current address with a postal code

- Bank account number

- UvA-student number

We will make sure that your membership will be active as soon as possible, so that you can gain access to your Machiavelli-account.

P.S: The books emission will take place on the 4th and 5th of September. You will be able to order your books at our website before the academic year starts. We will announce this on our Facebook page around two weeks before the emission starts. Once you have been able to order your books, you will receive a confirmation email concerning the exact details about the emission.