Studievereniging Machiavelli

Met 1100 leden en een historie die terug gaat naar 3 juni 1964, is Machiavelli niet alleen de grootste, maar ook de oudste studievereniging voor studenten Politicologie in Nederland. Door deze omvang en ervaring kan de vereniging haar leden vele bijzondere activiteiten bieden, zoals grote debatten, verre studiereizen en interessante excursies. Machiavelli werkt daarnaast samen met de studieverenigingen voor studenten Politicologie aan de VU, in Leiden en Nijmegen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheden tot het organiseren van nationale evenementen, zoals het congres “Politicoloog in Perspectief”. Op dit congres kunnen studenten Politicologie kennis maken met de werkgevers in de vele sectoren waar politicologen uiteindelijk terecht komen.

Het bestuur van Machiavelli bestaat uit zeven personen. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er vier coördinatoren die elk weer commissies onder zich hebben. Hierdoor kunnen er veel verschillende en interessante activiteiten georganiseerd worden. Allereerst is er de coördinator Onderwijs die in voortdurend contact staat met de opleiding om zo de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en die activiteiten als kroegcolleges en masterclasses organiseert. Daarnaast is er de coördinator Politieke Activiteiten. Deze functie probeert een brug te slaan tussen de theorie en praktijk door het organiseren van politieke activiteiten waarbij actualiteiten centraal staan. Onze coördinator Sociale Activiteiten zorgt voor ontspanning naast de studie door middel van sociale, culturele en sportieve activiteiten. Tot slot is er de coördinator Internationaal. Door het jaar heen organiseert deze coördinator diverse korte en lange reizen die het mogelijk maken de politieke situatie van het land te combineren met ontspanning. Met deze zeven functies zorgt het bestuur er ieder jaar weer voor dat Machiavelli een grote en actieve studievereniging blijft zoals die altijd is geweest.