Algemene Ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) bestaat uit alle leden van Machiavelli en is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Dit orgaan stelt niet alleen het bestuur aan, maar controleert het bestuur ook. Tijdens de ALV kunnen de leden de koers van de vereniging bepalen en het bestuur stimuleren bepaalde keuzes te maken. De ALV wordt voorgezeten door een presidium verkozen door de vergadering. Op dit moment bestaat het presidium uit drie leden, namelijk Saskia van Dalen (voorzitter), Maaike Pijacker (vice-voorzitter) en Isabelle Auersch (secretaris). 

De ALV heeft statuten en een tweetal reglementen vastgesteld om de vereniging te voorzien van een goed bestuur en zaken goed te laten verlopen. Hieronder tref je de statuten en reglementen. Daarnaast vind je hier ook de beleidsplannen, halfjaarverslagen en eindverslagen van de verschillende Machiavellibesturen.