Algemene Ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) bestaat uit alle leden van Machiavelli en is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Dit orgaan stelt niet alleen het bestuur aan, maar controleert het bestuur ook. Tijdens de ALV kunnen de leden de koers van de vereniging bepalen en het bestuur stimuleren bepaalde keuzes te maken. De ALV wordt voorgezeten door een presidium verkozen door de vergadering. Op dit moment bestaat het presidium uit drie leden, namelijk Saskia van Dalen (voorzitter), Maaike Pijacker (vice-voorzitter) en Isabelle Auersch (secretaris). 

De ALV heeft statuten en een tweetal reglementen vastgesteld om de vereniging te voorzien van een goed bestuur en zaken goed te laten verlopen. Hieronder tref je de statuten en reglementen. Daarnaast vind je hier ook de beleidsplannen, halfjaarverslagen en eindverslagen van de verschillende Machiavellibesturen.

Volgende ALV

De volgende ALV is de voordrachts-ALV, die plaatsvindt op 20 juni om 17:30 in De Doelenzaal (Singel 425). Tijdens deze ALV< wordt het 55ste voordracht-kandidaatsbestuur voorgesteld en voorgedragen voor stemming. Daarnaast presenteert het 55ste bestuur haar jaarverslag. Jouw stem hierin is belangrijk! 

Klik hier voor de agenda van aankomende ALV. 

Relevante documenten aankomende ALV

Klik hier voor het jaarverslag van het 54e bestuur der Studievereniging Machiavelli

Klik hier voor de appendix van het jaarverslag

Klik hier voor de motie inzake contributieverlaging

Klik hier voor het nieuwe contract met Atheneaum Boekhandel