Samenwerkingen

Machiavelli participeert in een aantal landelijke en lokale samenwerkingsverbanden. Hieronder vind je een overzicht van de overkoepelende studentenorganisaties en samenwerkingsverbanden waar wij bij zijn aangesloten.

Platform voor Politicologen
Het Platform voor Politicologen (PvP) is een samenwerkingsverband tussen alle studieverenigingen Politicologie in Nederland. De voorzitters van deze verenigingen komen regelmatig bijeen om relevante zaken te bespreken die zich voordoen in de eigen verenigingen, ervaringen te delen en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het PiP congers. Voor dit congres worden actuele thema’s gekozen die toekomstige politicologen aanspreken; afgelopen jaar was dit bijvoorbeeld ‘moderne oorlogsvoering en terrorisme’. Verschillende bekende sprekers geven op dit congres een lezing over hun vakgebied. Bovendien worden er workshops georganiseerd waarbij Politicologie studenten op interactieve wijze meer kunnen leren over het werkterrein van politicologen.

Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen

Het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (LOB) is de koepelorganisatie voor studieverenigingen Bestuurskunde in Nederland. Machiavelli heeft zich aangesloten bij het LOB omdat Bestuur en Beleid een onderdeel is van de opleiding politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het doel van het LOB is het voorzien in een netwerk voor alle bestuurskundestudieverenigingen in Nederland. Daarnaast wordt onder auspiciën van het LOB ieder jaar het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) georganiseerd.

ASVA studentenunie
De ASVA studentenunie is de belangenbehartiger van alle Amsterdamse studenten en heeft traditioneel een nauwe band met Machiavelli. Wij participeren actief in het Studieverenigingenoverleg (SVO) dat door de ASVA wordt georganiseerd, en helpen regelmatig mee aan het organiseren van activiteiten door de ASVA. Omgekeerd heeft de ASVA zich bewezen door regelmatig acties van Machiavelli te steunen.

FV-FMG
Het samenwerkingsverband Faculteitsvereniging Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FV-FMG) is in het jaar 2010-2011 ontstaan ten gevolge van gezamenlijke problemen van alle acht verenigingen van onze faculteit. Sinds dat jaar komen de verenigingen regelmatig bijeen, voornamelijk met het doel om de gezamenlijke belangen te behartigen en ervaringen te delen. Sinds 2013 bestaat het FV-FMG formeel en roteert het voorzitterschap onder de voorzitters van de verschillende verenigingen.