Machiavelli Presents: An Afternoon on Israel and Palestine

About this event

Category
Politiek
Organizer
Politieke Activiteiten Commissie
Date and time
Dec 12, 2018 13:15 - 16:30
Location
CREA

Machiavelli Presents: An Afternoon on Israel and Palestine

** For English see below **

David Sheen, een onafhankelijke Canadees-Israëlische journalist en filmmaker, onderzoekt het huidige politieke klimaat in Israel-Palestina wat veel veranderingen heeft doorgemaakt sinds de aanstelling van president Donald Trump in de Verenigde Staten: de ambassade van de VS is naar Jeruzalem verplaatst, en de ontwikkelingen rondom de recente natiestaat-wet en de recente vijandigheid in Gaza tussen troepen van Hamas en Israël.

Welk effect heeft de opkomst van rechtse politieke partijen en vooral de opkomst van de Amerikaanse president Trump op de Joodse gemeenschap in Israël en welke rol zal president Trump spelen in het Israël-Palestina conflict? Een overtuigende analyse van de staat van Israël-Palestina onder Trump en Netanyahu, door Israëlische journalist David Sheen (www.davidsheen.com and @davidsheen on Twitter).
Om deze namidag te organiseren hebben de Leonhard-Woltjer Stichting, docP, Kairos-Sabeel, The Rights Forum en Studievereniging Machiavelli de handen ineengeslagen. De eerste vier partners hebben David Sheen bereid gevonden om een intrigerende lezing over het onderwerp te houden, terwijl de laatstgenoemde een debat-panel heeft samengesteld waarin verschillende gezichtspunten op het onderwerp worden besproken. Na de lezing van Sheen en het verdiepende panel-debat zal er een borrel zijn om de namiddag af te sluiten.

--

David Sheen, independent Canadian-Israeli journalist and filmmaker, explores the current political climate in Israel-Palestine, which has undergone considerable changes since the installment of United States President Donald Trump: the moving of the US embassy to Jerusalem, the recent nation-state law and the recent hostilities in Gaza between Hamas and Israeli forces.

What effect does the global upsurge of right-wing parties and especially the rise of US President Donald Trump have on the Jewish community in Israel and what part will president Trump play in the Israel-Palestine conflict? A compelling analysis of the state of Israel-Palestine under Trump & Netanyahu, from Israeli journalist David Sheen (www.davidsheen.com and @davidsheen on Twitter). To organize this afternoon De Leonhard-Woltjer Stichting, docP, Kairos-Sabeel, The Rights Forum, and Studievereniging Machiavelli have combined forces. The first four partners managed to find David Sheen willing to hold for us a thought-provoking lecture on the subject, while the latter has assembled a debate panel covering different viewpoints on the subject matter. After Sheen’s lecture and the in-depth panel debate there will be a borrel to conclude the afternoon.

Our sponsors