News

Applications new board extended

Maak jij deel uit het volgende Machiavelli bestuur?
Deze onverwacht vreemde tijd vraagt om maatwerk en flexibiliteit om de sollicitatie procedure voor het nieuwe bestuur goed te laten verlopen. De Sollicitatie Commissie heeft daarom besloten de aanmeldingen voor het nieuwe bestuur nog één week open te houden. Had jij onvoldoende tijd om alle informatie te verzamelen, je keuze te maken en een mooie brief te schrijven? Pak dan nu je kans, je hebt tot vrijdag 17 april 23:59 om je brief in te leveren bij sollicitatie@svmachiavelli.nl.

Wil jij meer weten over een bestuursjaar bij Machiavelli of de verschillende functies binnen het bestuur? Twijfel niet om het huidige bestuur te bellen, mailen of appen. Wij vertellen jou graag alles wat je over onze functies moet weten! Onze contactgegevens en meer nuttige info kan je op onze website vinden https://www.svmachiavelli.nl/new-board/general-information. En stuur een mail naar sollicitatie@svmachiavelli.nl om de opname van de informatiemiddag te ontvangen. Heb jij je brief al ingeleverd? Je zult op dinsdag 14 april per mail meer informatie krijgen over het vervolg van de procedure!

-

Will you be part of the next Machiavelli board?
This unexpectedly strange time requires special measures and flexibility to make the application procedure for the new board run smoothly. The Application Committee has therefore decided to keep the applications for the new board open for one more week. Did you not have enough time to gather all the information, make your choice and write a good letter? Take your chance now, you have until Friday April 17th 23:59 to submit your letter to application@svmachiavelli.nl.


Would you like to know more about a board year at Machiavelli or the different positions within the board? Don't hesitate to call, email or text the current board. They are happy to tell you everything you need to know about their positions! Their contact details and more useful information can be found on our website https://www.svmachiavelli.nl/new-board/general-information. And send an email to application@svmachiavelli.nl to receive the recording of the information lecture. Did you already submit your letter? You will receive more information about the ongoing procedure by email on Tuesday April 14th!

Comments

Log in to read and post comments