News

Corona Update March 16

***English follows Dutch***

Beste leden,

Uiteraard hebben wij ook maatregelen moeten nemen naar aanleiding van de coronacrisis. Het beleid van de overheid en de UvA is hierbij leidend geweest. Daarnaast hebben wij goed contact met de afdeling Politicologie over hoe we nu verder moeten.

Allereerst hebben we besloten onze evenementen tot en met 6 april af te zeggen. Hierbij gaat het om de volgende evenementen die in ieder geval voorlopig geen doorgang zullen vinden:

  • Procrastination Station (18 maart)
  • Niccolò’s Gym Class (25 maart)
  • De Grote Reis naar Kazachstan en Kirgizië (27 maart tot en met 5 april)
  • De borrels van 19 maart, 26 maart en 2 april

De deelnemers van de Grote Reis zijn al op de hoogte gebracht van de annulering. Met de deelnemers hebben we contact over de vergoeding van de deelnemerskosten.

Wel blijven we werken aan de organisatie en promotie van evenementen die gepland staan na 6 april. Als er meer informatie bekend is over de situatie na 6 april zullen we definitief besluiten of deze evenementen doorgaan.

Voorlopig blijven de data en deadlines voor de sollicitaties voor het nieuwe Machiavelli-bestuur staan. Er wordt gekeken naar een andere invulling van de informatiemiddag die gepland staat op 26 maart. Daarnaast zullen we de informatie over het volgende bestuur zoveel mogelijk online verstrekken via onze gebruikelijke kanalen. De aanmeldingen voor het nieuwe bestuur openen dus zoals gepland op 26 maart om 14:00.

In lijn met het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, zal de Machiavelli Kamer in ieder geval dicht zijn tot 6 april.

Als bestuur zijn we momenteel aan het kijken hoe we voorlopig een andere invulling kunnen geven aan de vereniging. Voor nu is het idee om online activiteiten te organiseren, om zo de verveling tegen te gaan. Bovendien hebben we overleg met de afdeling over wat we als vereniging kunnen betekenen in deze lastige tijd. Daarnaast roepen we onze leden nadrukkelijk op om alle landelijke richtlijnen te volgen en verantwoordelijkheid te nemen om deze crisis op te lossen.

Hoewel we uiteraard ontzettend van dit alles balen, is het belangrijkste nu dat we snel met zijn allen zorgen voor een goed verloop van deze situatie. Hierbij gaan onze gedachtes uit naar iedereen die hard aan het werk is om onze maatschappij draaiend te houden. In het bijzonder willen wij onze waardering uitspreken voor de afdeling Politicologie voor het harde werk om onze studie zo normaal mogelijk voort te laten gaan.

Veel liefs en hopelijk tot snel,

Linde, Ihlara, Piet, Tim, Julia, Robin en Dana

-

Dear members,

Due to the current COVID-19 crisis we have also had to take several measures. Most important in taking these measures were the respective policies of both the government and the UvA. We are in close contact with the Political Science Department about how to continue in the upcoming weeks.

First, we have decided to cancel all our events before the 6th of April. The following events have, until further notice, been cancelled:

  • Procrastination Station (March 18th)
  • Niccolò’s Gym Class (March 25th)
  • Big Trip to Kazakhstan & Kyrgyzstan (March 27th - April 5th)
  • The borrels of March 19th, March 26th and April 2nd.

Big Trip participants have already been notified of the cancellation of the trip. We will contact them shortly about the refunding of the participants´ fees.

We will be continuing with the organisation and promotion of events planned for after April 6th. When the situation after April 6th becomes more clear we will definitively decide on continuing with or cancelling these events.

For the time being, the dates and deadlines for applications for the new Machiavelli Board remain unchanged. We are currently looking at alternative ways to host the informational gathering that was planned for March 26th. We also strive to provide as much information as possible on the new board through online channels. Applications for the new board will thus open, as planned, on March 26th, 14.00.

In line with the current government policy on working from home, the Machiavelli Room will be closed until at least April 6th.

The board is currently looking at creative ways to keep our members connected during the upcoming weeks. To combat the boredom that will inevitably set in, we are exploring ways to organize online activities. We are also in talks with the department on how our association can be of use in this trying time. We also appeal to our members to follow the national guidelines and take personal responsibility to help solve this crisis.

While we are of course saddened by the current developments, the most important issue now is to make sure the situation ameliorates as soon as possible. We would like to express our gratitude to everyone working hard to keep society running, particularly the department of Political Science for their hard work to keep the study programme running as normally as possible.

Much love and we hope to see you soon,

Linde, Ihlara, Piet, Tim, Julia, Robin and Dana

 

Comments

Log in to read and post comments