News

Black Lives Matter Statement

*** English follows Dutch ***

Beste leden,

Na aanleiding van de moord op George Floyd en de daaropvolgende opkomst van de Black Lives Matter-beweging is Machiavelli actief gaan nadenken over de wijze waarop Machiavelli betekenisvol kan bijdragen aan deze beweging. Door actief informatie en kennis tot ons te nemen en door ideeën uit te wisselen hopen wij een waardevolle bijdrage te leveren aan de beweging. Machiavelli is ervan overtuigd dat onderwijs een noodzakelijke factor is in het aanpakken en tegengaan van racisme. Wij zien het als onze taak en verplichting ons platform in te zetten voor het faciliteren van politiek-wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot racisme. We hebben een lijst met zulke artikelen samengesteld en gepubliceerd op onze website, hierbij worden de verschillende facetten van racisme belicht en wordt de focus zowel op de Verenigde Staten als Europa gelegd. Je kunt deze artikelen via de volgende link bekijken: https://www.svmachiavelli.nl/association/news

Om ervoor de zorgen dat elke Machiavelliaan zich welkom voelt binnen onze vereniging, stellen wij ons actief anti-racistisch op. Racisme is immers niet enkel een Amerikaans probleem. Wij steunen de verklaring die het departement politicologie op 15 juni jl. publiceerde. Daarnaast onderhouden wij in actief contact met het departement om nader te bepalen welke rol Machiavelli kan vervullen binnen de studie. Het is ons streven om blijvende structurele verandering door te voeren om racisme te bestrijden, zowel binnen onze vereniging als binnen de universiteit. Wij zullen actief de stemmen van onze leden hierbij betrekken, we staan immers samen sterker.

Liefs, 

Het bestuur van Machiavelli

__

Dear members,

Following the murder of George Floyd and the rise of the Black Lives Matter movement, we have been educating ourselves and brainstorming the ways in which Machiavelli can make a meaningful contribution to the movement. We believe that education is a necessary step in addressing racism. We see it as our duty to use our platform to facilitate access to political science research on racism to our members. For now, we have compiled a list of resources on our website exploring various facets of racism in both the US and Europe. You can access these resources here:  https://www.svmachiavelli.nl/association/news

In order for all Machiavellians to feel welcome in our association, we must become actively anti-racist. After all, racism is not only an American issue. We support the statement published by the department of political science on the 15th of June and we are in communication with the department to discuss the role Machiavelli can play within our study. We aspire to bring lasting structural change to combat racism within our association as well as the university. We will also involve the voices of members in this important matter as we believe we stand stronger together.

Love,

The Machiavelli Board

 

Resources: 

Note: If you are interested in more reading material or have any questions about content produced by professors at the UvA, you are encouraged to reach out to them!

 

European literature:

 

American literature:

 

Podcasts:

 

Videos and Webinars:

Comments

Log in to read and post comments