Vacancies

Under the next tab of this webpage, our members can access vacancies specifically provided for them!

Are you an external partner wanting to promote their vacancies/internships/other open positions to Machiavelli, a study association with reach to over 2000 members?

You can contact penningmeester@svmachiavelli.nl with your request and receive an offer from us!

Open Vacancies (Public)

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Nairobi - Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dutch Speaking Only):

De post Nairobi is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van September 2023 t/m Februari 2024.
Een stage bij het economische team van de Nederlandse ambassade in Nairobi biedt de mogelijkheid de diplomatieke wereld van dichtbij te leren kennen. 
Samen met vier beleidsmedewerkers werkt de stagiair(e) op het gebied aan economische diplomatie en het bevorderen van handelsbetrekkingen en investeringen.

Link: Stage: Stage bij de Nederlandse Ambassade te Nairobi, Ministerie van Buitenlandse Zaken - Werken voor Nederland

Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging VN in Nairobi - Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dutch Speaking Only):

De Nederlandse ambassade in Nairobi is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode september 2023 t/m maart 2024 (maximaal zes maanden).
De ambassade heeft een stageplaats beschikbaar ter ondersteuning van de permanente vertegenwoordiging van Nederland in de VN-hoofdkwartieren in Nairobi (met name UNEP) en de daaraan gerelateerde communicatie en publieksdiplomatie.

Link: Stage: Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging VN in Nairobi, Ministerie van Buitenlandse Zaken - Werken voor Nederland

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Bogotá - Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dutch Speaking Only):

De Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade te Bogotá is op zoek naar een stagiair(e) in Colombia voor een periode van 6 maanden, met startdatum 1 november 2023.

De stagiair(e) wordt actief betrokken bij diverse werkzaamheden, waardoor inzicht wordt verkregen in het werk van een economische afdeling van een ambassade. Hij/zij helpt bij de versterking en verduurzaming van de economische betrekkingen en van de ambassade zelf, onder meer door de volgende taken en activiteiten:

 • Helpen organiseren van seminars en business events
 • Bijwonen van seminars, Webinars, conferenties en bijeenkomsten op het gebied van (politieke) economie
 • Opstellen van verslagen, briefings en berichten
 • Assisteren bij de planning en uitvoering van evenementen en ministeriële bezoeken
 • Bijhouden en actualiseren van de pagina’s op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) en websites van de ambassade
 • Assisteren bij publieksdiplomatie
 • Assisteren van de medewerkers van de Economische Afdeling bij hun werkzaamheden
 • Beantwoorden van handelsvragen
 • Schrijven van economische analyses
 • Verduurzamen van de ambassade en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) initiëren en actief ondersteunen
 • Mogelijk assisteren van medewerkers van Politieke Afdeling waar nodig

Link: Internship: Internship at the Dutch Embassy in Bogotá, Ministry of Foreign Affairs - Working for the Netherlands​​​​​​​

Our sponsors