Weekly Borrel

About this event

Category
Social
Date and time
May 19, 2021 14:00 - 18:00

Weekly Borrel

*** English follows Dutch ****

Elke week organiseert Machiavelli een borrel in de Heeren van Aemstel. De borrel duurt van 14:00 tot 18:00 en is verdeeld in twee shifts. Voor een shift moet je een kaartje kopen via de webshop:  https://www.svmachiavelli.nl/shop/webshop. De kaartverkoop voor de borrel start op maandag en een kaartje kost €5,00. Voor deze 5 euro krijg je maar liefst 2 gratis consumpties. Wij zitten elke week met een drankje klaar om jullie te ontvangen. Tot op de borrel!

Algemene voorwaarden

Lees de volgende informatie zorgvuldig vóórdat je een kaartje koopt, omdat er belangrijke informatie en instructies instaan over het evenement en de voorwaarden.

Door een kaartje te kopen voor dit evenement verklaar ik dat ik me ervan bewust ben dat ik alleen naar het evenement dien te komen als ik geen symptomen heb gelijkend aan COVID-19, zoals verkoudheid, een verstopte of loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, hoesten, niezen, koorts, druk op de oren en gezicht en verlies van reuk en smaak (zonder verstopte neus). Ik verklaar ook dat ik niet naar het evenement kom als mijn huisgenoot koorts heeft (boven de 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Ik verklaar ik de organisatie van het evenement op de hoogte stel als ik symptomen heb van COVID-19. Ik ga ermee akkoord dat ik aanwijzingen van personeel en organisatoren op zal volgen en ik begrijp en ga ermee akkoord dat de organisatoren het recht hebben om passende maatregelen te nemen – zoals mij naar huis sturen – mocht niet aan deze voorwaarden voldaan worden.

Instructies bij ticketverkoop:

 • Vul je e-mail in bij het vakje “shipping information”. Het communiceren van je e-mail is een vereiste voor deelname aan dit evenement.

Belangrijke informatie:

 • Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zijn we verplicht om enkele persoonsgegevens van je te vragen bij aankomst voor gebruik in eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Deze gegevens worden uiteraard alleen daarvoor gebruikt en vernietigd na uiterlijk vier weken.

 • Wij verzoeken je dringend om thuis te blijven als je symptomen ervaart van Covid-19. Deze symptomen houden in: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

 • We verzoeken je thuis te blijven als je huisgenoot koorts heeft boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft.

 • Als je milde klachten hebt, is het belangrijk om thuis te blijven en jezelf te laten testen op één van de testlocaties in Amsterdam, om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te voorkomen. Voor een test kun je bellen naar 0800 – 1202 of een aanspraak maken via coronatest.nl met je Digi-D.

 • Mocht je een of meerdere van deze symptomen hebben, kom dan niet naar het evenement en informeer ons hiervan door te mailen naar sac@svmachiavelli.nl. Wij zorgen dan dat het geld voor je kaartje teruggestort wordt.

Dit evenement bestaat uit twee verschillende borrel shifts bij De Heeren van Aemstel, indien je hun huisregels met betrekking tot de Corona maatregelen niet naleeft, hebben de medewerkers van De Heeren van Aemstel het recht om je naar huis te sturen.

 

-------

Every week Machiavelli organizes a borrel in the Heeren van Aemstel. A borrel is a weekly drink with fellow students at a bar. The borrel lasts from 14:00 to 18:00 and is divided into two shifts: an early and a late shift. For a shift, you have to buy a ticket via the webshop: https://www.svmachiavelli.nl/shop/webshop. Ticket sales for the borrels start on Monday and a ticket costs  €5.00. For these 5 euros, you get no less than 2 free drinks. Every week we are ready to welcome you with a drink on the borrel. See you in de Heeren van Aemstel!

General terms and conditions

Read the following information very carefully before buying a ticket, as it contains important information about the event and the conditions of registration.

By signing up for this ticket I declare that I will only show up to the event when I do not have symptoms corresponding to COVID-19, such as cold symptoms, a blocked or runny nose, a sore throat, headaches, muscle aches, coughs, sneezing, a raised temperature, pressure in your ears and face or a sudden loss of taste and smell (without a blocked nose). I also declare I will not show up to the event if my housemate has a fever (above 38 degrees) and/or shortness of breath. I also declare I will inform the organizers of the event when I have symptoms of Covid-19. I agree to follow any instructions given by staff and organizers and I agree and understand that the organizers of this event have the right to take appropriate measures – such as sending me home – when these conditions are not met.

The NO DUTCH BANK ACCOUNT ticket is meant for students who cannot pay online on our website. By buying this ticket, you agree to pay EUR 5,- to Machiavelli at the door on Wednesday the 2nd of September 2020, payable by card only. 

Instructions for ticket sale:

 • Leave your email address in the box “Shipping information”. Communicating your email address to us is mandatory for participation in this event.

 • If you are only able to attend one specific shift, send an email to sac@svmachiavelli.nl and we will see what we can do for you.

Important information:

 • To comply with RIVM guidelines we have to note down some of your personal information upon arrival, for possible use in contact tracing by the GGD. This information is only used for these purposes and will be destroyed no later than four weeks after the event.

 • We urgently request you to stay home if you are experiencing any symptoms of Covid-19. These symptoms include: cold symptoms, (such as a blocked or runny nose, a sore throat, headaches, muscle aches, coughs, sneezing, a raised temperature, pressure in your ears and face or a sudden loss of taste and smell (without a blocked nose).

 • We also request you to stay home if your housemate has a fever above 38 degrees and/or shortness of breath.

 • If you have mild symptoms, it is important to stay home and get yourself tested at one of the test locations in Amsterdam, to prevent the spread of COVID-19 as much as possible. You can call for 0800 – 1202 an appointment or go to coronatest.nl to schedule one with you Digi-D.

 • If you show any of these symptoms, do not show up to this event and inform us by sending an email to sac@svmachiavelli.nl. You will receive a refund.

 This event will consist of two shifts at De Heeren van Aemstel, if you do not follow their house rules regarding the COVID-19 measures, the staff of De Heeren van Aemstel is allowed to send you home.

Our sponsors