Machiavelli's Road Trip

Participation

Joining possible until
Jun 21, 2021, 1:00:00 PM
Join

About this event

Category
International
Date and time
Jun 26, 2021 08:30 - 22:00

Machiavelli's Road Trip

English follows Dutch

Op zaterdag 26 juni vindt eindelijk de eerste Machiavelli-trip van het jaar plaats. Je kunt je inschrijven met een groepje van max. 4 personen en meedoen aan challenges op de route! In Friesland ga je windsurfen op de prachtige Waddenzee. Aan het eind van de dag sluiten we de dag gezamenlijk af in Amstelhaven voor een borrel/diner en maken we de winnaar bekend Vooraf krijg je ook nog goodiebags voor tijdens de rit, dus een te gekke dag is verzekerd! Alles wat je nodig hebt is:

- Een groep met maximaal vier deelnemers

- Ten minste één persoon met een rijbewijs

- Een auto

Je zult een hele leuke dag hebben met je vrienden en mede Machiavelli leden!

Het contract kan je hier vinden: SV Machiavelli - Contracten. Je dient het contract goed door te lezen en akkoord te gaan met het contract voordat je je inschrijft.

Bij de inschrijving schrijft slechts één deelnemer van de groep zich in voor je hele groep en vult de namen van alle deelnemers in op het formulier! Als er plek is, kan iedere deelnemer van de groep apart betalen in de Machiavelli webshop. De groep moet voor vier deelnemers betalen. Dus als je groepje minder dan vier leden heeft, moet je toch 22€ betalen voor elke ontbrekende deelnemer. Maar, de groep krijgt dan nog steeds de extra 10€ korting van het ontbrekende lid in de Amstelhaven!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Saturday, June 26th the first Machiavelli trip of the year will finally happen. You will be able to sign up in a group and compete in challenges along the route! In Friesland, you will windsurf in the beautiful Waddenzee. At the end of the day, we will end the day together at Amstelhaven for a borrel/dinner to announce the winner and have some food and beers together! Before, you will also get goodie bags for the drive, so an awesome day is ensured! All you need is:

- a group with a maximum of four participants

- at least one person with a driver's license

- a car

and you will be able to have an really fun day with your friends and fellow Machiavelli members!

Contract can be found here: SV Machiavelli - ContractsYou need to read the contract carefully and agree to the contract before signing up.

For the sign up, only one participant of the group signs up for your whole group and fills in the names of all participants in the form! If you have a spot, each participant in the group can pay separately in the Machiavelli Webshop. The group has to pay for four participants. So if your group has less than four members, you will still have to pay 22€ for each missing members. Your group will still get the additional 10€ discount of the missing member at Amstelhaven.

Our sponsors