Machiavelli's Nomination General Assembly

About this event

Category
General Assembly
Organizer
Bestuur 18-19
Date and time
Jun 19, 2019 17:30 - 21:00
Location
UB Singel

Machiavelli's Nomination General Assembly

*** For English see below ***

Het is alweer tijd voor de derde en laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het jaar. De perfecte mogelijkheid voor alle leden om vragen te stellen over de vereniging Machiavelli. Tijdens deze ALV zal het 56e voordrachtskandidaatbestuur (VKB) aan jullie worden voorgesteld, waarna jullie hierover kunnen stemmen. Het VKB zal in aanloop naar deze ALV worden aangekondigd, houd hiervoor de Facebookpagina goed in de gaten. Het huidige bestuur zal tevens het eindejaarsverslag presenteren. Houd ook hiervoor de facebookpagina in de gaten om op tijd de benodigde documenten te kunnen bestuderen. Tot de 19e Juni!
--
It is already time for the third and final General Assembly of the year. The perfect possibility for all the members to ask anything about the association Machiavelli. For this GA the 56th nomination candidate board (NCB) will be presented to you, afterwards a vote will be held about this. The NCB will be announced in the run-up to this GA, so keep an eye out on the Facebook page. The current board will also present their Annual report. Also, keep an eye on the Facebook page to study the relevant documents when they are released. See you on the 19th of June!