Mid-Years General Assembly

About this event

Category
General Assembly
Organizer
Presidium
Date and time
Feb 24, 2020 16:45 - 21:00
Location
Roeterseiland A2.08

 Mid-Years General Assembly

*** English follows Dutch ***

Het is weer de hoogste tijd voor de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van het jaar. Dit keer is de ALV vindt de ALV plaats op de Roeterseilandcampus in A2.08. Maar voordat de ALV begint kun je (voor een student-vriendelijke prijs) met je mede-Machiavellanen en het bestuur pizza eten in de Common Room. Koop hier je pizza.
Deze ALV staat in het teken van de presentatie van het halfjaarverslag van het bestuur. In dit halfjaarverslag wordt het beleidsplan geevalueerd en wordt er vooruitgeblikt op alles dat ons het komende half jaar te wachten staat. Naast het halfjaarverslag wordt er ook een nieuwe sollicitatiecommissie (SoCo) aangesteld. Er zal worden gestemd over een extern lid van de SoCo (iemand die geen lid is van Machiavelli maar wel bijvoorbeeld bestuurservaring heeft bij een andere vereniging) en een intern lid (Dit kan jij zijn!). De SoCo is verantwoordelijk voor het selecteren en aandragen van het 57ste bestuur. Wil jij het 57ste bestuur aanstellen? Stuur dan een e-mail naar presidium@svmachiavelli.nl. Bij de ALV heb jij de macht! Stel je kritische vragen, geef feedback en stem!

Nog vragen over de ALV? Hier vind je een FAQ

--

It is time for the second General Assembly (GA) of the academic year. This time the GA will take place at the Roeterseilandcampus in A2.08. Before the GA starts, you have the opportunity to eat pizza (at a student-friendly price) together with your fellow Machiavellians and the board in the Common Room. Buy your pizza here. 
This GA will be predominantly about the presentation of the board’s semi-annual report. This half-year report looks back on the policy plan and looks forward to the upcoming half of the year. In addition to the half-year report, a new Application Committee (ApCo) will be appointed and you are in charge! The ApCo is responsible for selecting and submitting the 57th board. The ApCo consists of an External Member (someone who’s not a member of Machiavelli but, for instance, has board experience in an other association) and an Internal Member, which could be you! Are you interested in running for the ApCo or do you have any questions? Send an email to presidium@svmachiavelli.nl
At the GA you are in change! Ask critical questions, give feedback and vote!

Want to know more about the GA? We’ve created an FAQ for you

Our sponsors