Online Annual General Assembly

About this event

Category
General Assembly
Date and time
Oct 7, 2020 17:30 - 20:45
Location
ZOOM

Online Annual General Assembly

** ENGLISH FOLLOWS DUTCH**

 

Op 7 oktober vindt de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats! Het 56e bestuur wordt officieel gedechargeerd, en het 57e kandidaatsbestuur wordt officieel geïnstalleerd als het nieuwe bestuur. Het financiële verslag van het 56e bestuur wordt gepresenteerd, en het 57e bestuur presenteert hun beleidsplannen en begroting voor het komende jaar. 
Leden kunnnen op de ALV hun mening geven over Machiavelli's beleid en acties door vragen te stellen, te stemmen en moties in te dienen.

De ALV vindt plaats op ZOOM. Leden zijn essentieel bij de ALV, aangezien jullie Machiavelli maken tot de studievereniging die het is! Dus, twijfel vooral niet en kom! Bovendien krijgt iedereen die de ALV heeft bijgewoond een gratis biertje op de borrel bij De Heeren van Aemstel die erna plaatsvindt!

---

On October 7th, the Annual General Assembly takes place! The 56th board will be discharged officially, and the 57th candidate-board will be officially installed as the new board. The financial report of the 56th is presented, and the 57th presents their policy plans and budget. 
The General Assembly is a place where members can give their input on Machiavelli's policy and actions, by asking questions, voting and submitting motions. 

The event takes place on ZOOM. Members are very important at the GA, so don't hesitate to join! Plus, everyone who attended the GA gets a free beer at the borrel at De Heeren van Aemstel afterwards!